Termes i condicions

zsazsadiscotheque.com (el lloc web) és propietat de DELOREAN 84, sl En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol , de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI), a continuació s’exposen les dades identificatives del responsable del present lloc web:

 • DELOREAN 84, s.l.
 • Carretera Barcelona 12-14,5-4 17002 Girona (Espanya)
 • CIF/NIF:​ B55151013
 • Correu electrònic de contacte: info@zsazsadiscotheque.com

Societat inscrita al Registre Mercantil de Girona al tom 2894, foli 213, full GI-53646 i inscripció 1. D’ara endavant, ZsaZsa

Objecte

Aquest avís legal té per objecte establir les Condicions Generals que regulen l’accés i l’ús general del present lloc web per part de tots els usuaris, de manera que, l’accés i l’ús del mateix implica necessàriament el sotmetiment i l’acceptació de les Condicions Generals incloses en aquest Avís Legal. Per aquest motiu, ZsaZsa recomana que l’usuari les llegeixi detingudament cada vegada que vulgui entrar i fer ús de la pàgina web ja que aquestes puguin patir algun canvi. En aquest sentit, Opium Mar, s.l. es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents condicions generals d’accés i ús i, en general, de quants elements integrin el disseny i la configuració del present lloc web.

Ús

La utilització del present lloc web per qualsevol persona atribueix la condició d’Usuari de la mateixa, el qual accepta que el citat ús és sota la seva exclusiva responsabilitat, per la qual cosa l’Usuari es compromet a observar diligentment i fidelment qualsevol instrucció addicional impartida per ZsaZsa o per personal autoritzat de ZsaZsa relativa ús del present lloc web i dels seus continguts. L’Usuari es compromet a no utilitzar la informació, les activitats, els productes o els serveis que ZsaZsa posa a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral oa l’ordre públic i, en general, a fer-ne un ús conforme a les presents Condicions Generals. Per tant, l’Usuari s’obliga a fer servir els continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de: 1) utilitzar els continguts amb finalitats o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptades oa l’ordre públic; 2) reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels drets corresponents o això resulti legalment permès 3) emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través de la pàgina o dels serveis per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació. En qualsevol cas, ZsaZsa no es responsabilitza dels danys i perjudicis que puguin patir els equips informàtics de l’usuari perquè aquest hagi accedit al portal o l’hagi fet servir de manera indeguda o negligent.

Polítiques de devolució, desistiment i cancel·lació

 • ZsaZsa és per a majors de 18 anys. L’entrada no es permet a cap menor d’edat. Tots els assistents han de portar documentació.
 • Els horaris d’obertura, sessions i lineups estan subjectes a canvis.
 • ZsaZsa no es responsabilitza de les condicions de climatologia adversa.
 • Un cop finalitzat el procés de compra no es podrà sol·licitar la devolució de les entrades.
 • ZsaZsa es reserva el dret d’admissió d’entrada.
 • Dress code obligatori: elegant-casual. Tots els clients han de mantenir una actitud positiva i educada en tot moment. Si el client és convidat a abandonar el local, no es tornarà l’import de l’entrada ni cap altre import per consum dins del local.
 • Els assistents s’han de responsabilitzar dels seus objectes personals en tot moment i mai no han de deixar les seves pertinences desateses.

Polítiques d’enviament

Zsa Zsa Discotheque no ofereix cap opció d’enviament de productes físics. La compra de productes físics es realitza online i la recollida de les comandes serà sempre a la discoteca en horari d’obertura.

La compra de productes digitals (no físics), com la compra d’entrades per un esdeveniment, s’enviaran per correu electrònic.

Legislació i jurisdicció aplicable

Les relacions establertes entre ZsaZsa i l’Usuari es regiran pel que disposa la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent. La llei espanyola serà l’única aplicable. Per als casos en què la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre’s expressament a un fur, ZsaZsa i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Girona.

Copyright © ZsaZsa Tots els drets reservats.