Només podran verificar el codi QR els membres de l'equip del ZsaZsa Discotheque.

Si ets cambrer del ZsaZsa i necessites validar un codi QR, inicia sessió